กปภ.สาขาพนัสนิคม สนับสนุนของรางวัลและของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม สนับสนุนของรางวัลและของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

กปภ.สาขาพนัสนิคม สนับสนุนของรางวัลและของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”


กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนของรางวัลและของขวัญ มอบให้กับนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดในวันที่ 12 มกราคม 2562 นอกจากนี้ กปภ.สาขาพนัสนิคม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มอบของขวัญ ตุ๊กตา สมุด และของที่ระลึกแก่เด็กๆ ที่มากับผู้ปกครองและลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ กปภ.สาขาพนัสนิคม เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นขวัญและกำลังของชาติ ดังคำขวัญวันเด็ก "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

เลื่อนขึ้นข้างบน