การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดยนายวีระพล จันทรสกาผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดยนายวีระพล จันทรสกาผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดยนายวีระพล จันทรสกาผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดยนายวีระพล จันทรสกาผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ในวันที่7 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 

เลื่อนขึ้นข้างบน