กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรมออกหน่วยเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรมออกหน่วยเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรมออกหน่วยเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่่วนภูมิภาคสาขาเทิง นำโดย นายวิชาญ  พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมออกหน่วยเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณบ้านหมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย โดยได้ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC พร้อมมอบของที่ระลึก การออกหน่วยจัดกิจกรรมพบปะผู้ใช้น้ำในครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน