กปภ.สาขานครพนม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ " เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครพนม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ " เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)


กปภ.สาขานครพนม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ " เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม นำโดยนายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น " Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "ภายใต้โครงการ "นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) " ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน พร้อมกับส่วนกลางและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT โดยในงานมีการจัดนิทรรศการจากส่วนราชการ หน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
"กปภ. ยุคใหม่  ซื่อสัตย์ โปร่งใส  ร่วมใจขจัดคนโกง"

เลื่อนขึ้นข้างบน