ประปาบ้านฉางมอบมาตรวัดน้ำ ฟรีค่าใช้จ่าย โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประปาบ้านฉางมอบมาตรวัดน้ำ ฟรีค่าใช้จ่าย โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๖๑


ประปาบ้านฉางมอบมาตรวัดน้ำ ฟรีค่าใช้จ่าย โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๖๑

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดย นายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ, หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานผลิต เข้าร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๖๑ ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็นคนดีของสังคม ในโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

      กปภ.สาขาบ้านฉาง ได้สนับสนุนมาตรวัดน้ำพร้อมติดตั้งประปาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้บ้านผู้ยากไร้จำนวน ๒ หลัง ซึ่งได้รับการสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง จากการรับบริจาคพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ทั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สานสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน