ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เรื่อง แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ปัจจุบัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เรื่อง แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ปัจจุบัน


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เรื่อง แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ปัจจุบัน

ประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

เรื่อง แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ปัจจุบัน

จากสถานการณ์ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากภาวะฝนทิ้งช่วง บนพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จากแหล่งกักเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว และแหล่งน้ำสำรองในบริเวณใกล้เคียง แห้งขอดจนไม่สามารถสูบน้ำได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว เป็นสาเหตุทำให้กำลังการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งหมด 1,025 ลบ.ม./ชม. แต่ปัจจุบันสามารถดำเนินการผลิตน้ำประปาได้เพียง 395 ลบ.ม./ชม. ซึ่งในขณะนี้มีผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบทำให้ได้รับความเดือดร้อน จากการใช้บริการน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ในเขตพื้นที่ ตำบลอ่างทอง หมู่1และหมู่ 2, ตำบลตลิ่งงาม หมู่ 5 และ หมู่ 6 , ตำบลลิปะน้อย หมู่ 1 หมู่ 2 และ หมู่ 3 ,ตำบลหน้าเมือง และตำบลมะเร็ต ในบางส่วน ตลอดถึงตำบลบ่อผุดและตำบลแม่น้ำ รวมประมาณ 6,000 ราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยจึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแก่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีปริมาณน้ำดิบเพิ่มมากขึ้น จะผลิตและส่งจ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-7742-0138 และ 0-7742-0222

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลื่อนขึ้นข้างบน