กปภ.สาขาบางปะกง ดำเนินกิจกรรมโครงการ"กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง ดำเนินกิจกรรมโครงการ"กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"


กปภ.สาขาบางปะกง ดำเนินกิจกรรมโครงการ"กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาบางปะกง นำโดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช  ผจก.กปภ.สาขาบางปะกง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปา และบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาทั้งภายในและภายนอกฟรี  "โดยไม่คิดค่าแรง" พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา วิธีการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างถูกวิธี  ตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ  ณ บริเวณตลาดบางปะกงและชุมชนบางวัว  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เลื่อนขึ้นข้างบน