การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายให้การต้อนรับ กปภ.สาขาเชียงราย เดินทางเยี่ยมดูงาน วันที่4 กันยายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายให้การต้อนรับ กปภ.สาขาเชียงราย เดินทางเยี่ยมดูงาน วันที่4 กันยายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายให้การต้อนรับ กปภ.สาขาเชียงราย เดินทางเยี่ยมดูงาน วันที่4 กันยายน 2561

วันอังคาร ที่4 เดือนกันยายน 2561 เวลา 09.30น. นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สาย ให้การตอนรับ กปภ.สาขาเชียงราย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม กปภ.สาขาแม่สาย โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จำนวน 24 คน ตามรายชื่อที่แนบ เข้าศึกษาดูงาน ตามแผนงานเพื่อให้พนักงานในสังกัดได้รับความรู้เพิ่มเติม เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานและองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน