กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ พูลรอด หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิต ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM: Preventive Maintenance) ณ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อปฎิบัติตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งนำมาสู่การผลิตและจ่ายน้ำประปาที่ได้คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตามยุทธศาสตร์องค์กรที่ ๒ ด้านระบบผลิต

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน