การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์ ผู้จัดการการประปา พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2561  พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2561    ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์  ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน