กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานในระบบการควบคุมน้ำสูญเสียของ กปน.สาขาบางบัวทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบการควบคุมน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานในระบบการควบคุมน้ำสูญเสียของ กปน.สาขาบางบัวทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบการควบคุมน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานในระบบการควบคุมน้ำสูญเสียของ กปน.สาขาบางบัวทอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบการควบคุมน้ำสูญเสีย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ตำแหน่งผู้จัดการฯ พร้อมด้วยนางอิสรีย์  พลเสน ผู้จัดการฯ กปภ.สาขาเสนา และ นางกรุณา  คุ้มสว่าง ผู้จัดการฯ กปภ.สาขาผักไห่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานในระบบการควบคุมน้ำสูญเสียของ การประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านระบบการควบคุมน้ำสูญเสีย โดยการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ ในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางปริยา สังขกรมานิต ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ , หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดสำนักงานประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ในการบรรยายการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว ณ อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

เลื่อนขึ้นข้างบน