กปภ.สาขาอ้อมน้อยเข้าพบผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 4 กันยายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อยเข้าพบผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 4 กันยายน 2561

กปภ.สาขาอ้อมน้อยเข้าพบผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 4 กันยายน 2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย และนายพัชรวัฒน์  ธนบูลย์วรโชติ นายช่างเครื่องกล5  ร่วมกับ บมจ.ทีทีดับบลิว เข้าพบผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหารือแนะนำการดูแลระบบประปาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ ถือเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย

เลื่อนขึ้นข้างบน