การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนกันยายน 2561 เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนกันยายน 2561 เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนกันยายน 2561 เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 4 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสักนำโดย นายสมชัย ทุมมณี ผู้จัดการกปภ.สาขาหล่มสัก ร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยในที่ประชุมได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดตั้งทีมงานปฏิบัติการหาน้ำสูญเสีย วิธีปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง การจัดตั้งทีมงานดำเนินการโครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การจัดตั้งทีมงานโครงการ Water Safety Plan : WSP ปีงบประมาณ 2562 และการจัดตั้งทีมงานดำเนินการโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำ(water is life)

 

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของชาติ และทีมงานออกหน่วยเติมใจให้กัน กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการประชุมสนทนายามเช้า (Morning talk) ในปีงบประมาณ 2562โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2562 อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน