กปภ.สาขาแก้งคร้อ จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแก้งคร้อ จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กปภ.สาขาแก้งคร้อ จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 นำโดย นายวัฒนพงศ์ คงวัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาแก้งคร้อ หัวหน้างานและพนักงานทุกคน ในสังกัด กปภ.สาขาแก้งคร้อ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day และปล่อยปลาจำนวน 80 ถุง สนับสนุนจากศูนย์วิจัยประมงชัยภูมิ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เลื่อนขึ้นข้างบน