การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยให้บริการ รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ PWA Mobile Service ประจำเดือน พฤษภาคม 61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยให้บริการ รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ PWA Mobile Service ประจำเดือน พฤษภาคม 61

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยให้บริการ รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ PWA Mobile Service  ประจำเดือน พฤษภาคม 61

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ออกหน่วยให้บริการ รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ "ฟรี" ค่าธรรมเนียม ด้วยรถยนต์ PWA Mobile Service ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ในวันนี้) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มัสยิดเกาะหมี หมู่ 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีงานจัดเก็บรายได้1 และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้น้ำมาใช้บริการเป็นอย่างดี

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน