การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑

          เมื่อวานนี้ (วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองในสังกัด และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดทั้ง ๒๒ สาขา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑ เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าสู่การประชุมจริงในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน