กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมเคาะถึงหน้าประตูบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมเคาะถึงหน้าประตูบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

กปภ.สาขาเขาชัยสน  จัดกิจกรรมเคาะถึงหน้าประตูบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

              เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน นำโดย นางสาววรรธนียา จิตตนูนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาตรการเชิงรุก เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำตามมาตรการเคาะถึงหน้าประตูบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยลงพื้นที่ออกพบปะ ผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึก บริเวณหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้มีประชาชนสนใจใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน