กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 21.00 น. ถึง 24.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 21.00 น. ถึง 24.00 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 21.00 น. ถึง 24.00 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 21.00 น. ถึง 24.00 น.

เพื่อซ่อมท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณปากซอยกระทุ่มล้ม 22

พื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บริเวณซอยกระทุ่มล้ม 8 ถึง ซอยกระทุ่มล้ม 30 

เลื่อนขึ้นข้างบน