การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง พร้อมด้วย นางสาวจิณห์ณพัฒน์  บำรุงศรี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี พบปะพูดคุยปรึกษา นำปัญหาอุปสรรคที่ไปพบมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขในเเต่ละงาน  เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และได้มีการติดตามผลการดำเนินงานแผนการเพิ่มน้ำจำหน่าย การลดน้ำสูญเสียและเน้นย้ำให้มีการพัฒนางาน เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย

เลื่อนขึ้นข้างบน