การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี นำโดย นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี พบปะพูดคุยปรึกษา นำปัญหาอุปสรรคที่ไปพบมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขในเเต่ละงาน  เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

เลื่อนขึ้นข้างบน