กปภ.สาขาลำพูน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาลำพูน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาลำพูน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 13 เมษายน 2561 กปภ.สาขาลำพูน โดยนายนพดล  ปั้นรัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ร่วมกับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ กปภ.สาขาลำพูน ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนในครั้งนี้ด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน