แจ้งหยุดจ่ายน้ำกรณีท่อแตกฉุกเฉิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

แจ้งหยุดจ่ายน้ำกรณีท่อแตกฉุกเฉิน

แจ้งหยุดจ่ายน้ำกรณีท่อแตกฉุกเฉิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน บริเวณ กม.3 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นท่อส่งขนาด 400 มม. ส่งผลให้น้ำไม่ไหลบริเวณ หมูบ้านทับโกบ หมู่บ้านตัวอย่างและเทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ทั้งหมด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน