กปภ.สาขาศรีประจันต์มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 150 ขวดให้กับตำรวจทางหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีประจันต์มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 150 ขวดให้กับตำรวจทางหลวง

กปภ.สาขาศรีประจันต์มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 150 ขวดให้กับตำรวจทางหลวง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์จำนวน 150 ขวด ให้กับตำรวจทางหลวงศรีประจันต์เพื่อใช้ในการตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน