กปภ.สาขาพนมทวน มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในจุดตรวจร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนมทวน มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในจุดตรวจร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพนมทวน มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในจุดตรวจร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๑  กปภ.สาขาพนมทวน โดย นางราตรี  อักษรอินทร์  ผจก.  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  มอบน้ำดื่นบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.  จำนวน  ๑,๐๐๐ ขวด  ให้กับทาง อำเภอพนมทวน  เพื่อใช้ในจุดตรวจร่วม "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  เป็นการใช้บริกาประชาชนและอำนวยความสะดวกในการเตินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เลื่อนขึ้นข้างบน