กปภ.สาขาศรีประจันต์เข้าร่วมโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีประจันต์เข้าร่วมโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

กปภ.สาขาศรีประจันต์เข้าร่วมโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นางสาวธิดารัตน์  ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการเข้าร่วมโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ได้มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวดด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน