การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช นำโดย นายสมศักดิ์ เพชรประเสริฐ ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระแม่ธรณี และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน