กปภ.สาขากุยบุรีร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากุยบุรีร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2561

กปภ.สาขากุยบุรีร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีนำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นการขอขมาลาโทษที่ได้เคยกระทำต่อผู้ใหญ่ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 11 เมษายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน