การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี จัดกิจกรรมกีฬาภายในสานสัมพันธ์ กปภ.สาขากุยบุรี ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี จัดกิจกรรมกีฬาภายในสานสัมพันธ์ กปภ.สาขากุยบุรี ประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี จัดกิจกรรมกีฬาภายในสานสัมพันธ์ กปภ.สาขากุยบุรี ประจำปี 2561

นายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในสานสัมพันธ์ กปภ.สาขากุยบุรี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานเดียวกัน ได้จัดแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งพนักงานทุกคนได้ร่วมแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน