กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่ามะกา ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓, ท่ามะกา, กาญจนบุรี, ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ CSR ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม

เลื่อนขึ้นข้างบน