กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี รดน้ำขอพร นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เลื่อนขึ้นข้างบน