กปภ.สาขาท่าตะโก มอบน้ำดื่มตราสัญสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอท่าตะโก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่าตะโก มอบน้ำดื่มตราสัญสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอท่าตะโก

กปภ.สาขาท่าตะโก มอบน้ำดื่มตราสัญสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอท่าตะโก

เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 กปภ.สาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล  จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก มอบหมายให้ นายสมเกียรติ  วงศ์พานิช หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ มอบน้ำดื่มตราสัญสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอท่าตะโก เพื่อสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

เลื่อนขึ้นข้างบน