กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1,500 ขวด สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1,500 ขวด สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1,500 ขวด สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

ในวันที่ 11 เมษายน 2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง นำโดย นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1,500 ขวด มอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการประชาชน 5 จุดบริการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 บริการแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง

เลื่อนขึ้นข้างบน