กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองมะขาม ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ขอติดตั้งระบบประปา และยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายกำลังผลิต สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหินเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ได้อย่างทั่วถึงและไม่ขาดแคลนน้ำอีกต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน