กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมีนาคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมีนาคม

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมีนาคม

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมีนาคม ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี  นำโดย นายเพิ่มพูล  ทองไพบูลย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี หัวหน้างาน และพนักงานเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงดังมี หัวข้อการประชุมดังนี้  แจ้งเรื่องโบนัสประจำปี 2560  ประกาศเตือนภัยแล้ง ปรับปรุงวางท่อเพื่อพัฒนาระบบจ่ายน้ำ คัดเลือกดาวเด่น และแถลงผลการดำเนินงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน