กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม “Wattana Rabies Free Zone 2018" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม “Wattana Rabies Free Zone 2018"

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม “Wattana Rabies Free Zone 2018"

วันพุธที่ 14 มี.. 61 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยนายผดุงเกียรติ หุ่นประการ หัวหน้างาน  7 งานผลิต เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม "Wattana Rabies Free Zone 2018" โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน