การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ในวันที่๑๔มีนาคม๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม นำโดยนายสุคนธ์ ศรีนา ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยเป็นการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป พร้อมมีการประกาศและมอบรางวัลดาวเด่นประจำไตรมาสที่๒/๒๕๖๑ ซึ่งได้แก่ นายอนุวัฒน์ นิวาท นายช่างเครื่องกล ๕ งานผลิต เป็นพนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อันเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน และพร้อมกันนี้การประปาส่วนภูมิสาขาธาตุได้ร่วมแสดงออกถึงการมุ่งปฎิบัติงานโดยความโปร่งใสตามโครงการ "ที่นี่องค์กรโปร่งใส"อีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน