ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐประจำไตรมาส ๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐประจำไตรมาส ๒

ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐประจำไตรมาส ๒

ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐประจำไตรมาส ๒

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ โดยมีนายณฐกฤต  พรมนนท์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ  ในการนี้ทางท่านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ได้มอบนโยบายการดำเนินงานกับพนักงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนลงพื้นที่หน่วยบริการปทุมราชวงศาวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน