กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง โดยพนักงานสังกัดงานผลิต  ได้ดำเนินการล้างถังตกตะกอนขนาด 400 ลบ.ม. ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน มีนาคม 2561 ณ โรงกรองน้ำไร่หนึ่ง  เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน