การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ดำเนินการโครงการประปาเพื่อประชารัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ดำเนินการโครงการประปาเพื่อประชารัฐ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ดำเนินการโครงการประปาเพื่อประชารัฐ

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดยพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ได้ดำเนินการ "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 โดยให้บริการตรวจสอบระบบประปาและค้นหาท่อแตกท่อรั่วภายในบ้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขกรณีมีท่อรั่วภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าแรง จำนวน 4 ราย ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน