กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำ ฟรีค่าธรรมเนียม ประจำเดือน ก.พ. 61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำ ฟรีค่าธรรมเนียม ประจำเดือน ก.พ. 61

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำ ฟรีค่าธรรมเนียม ประจำเดือน ก.พ. 61

ในวันนี้ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) โดย นายอัษฎา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 1 นางนาตยา กะณะศิริ และพนักงาน และลูกจ้างในสังกัดงานลูกค้าสัมพันธ์ ออกหน่วยให้บริการ รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ด้วยรถยนต์ PWA Mobile Service เพื่อบริการรับชำระค่าน้ำ ฟรีค่าธรรมเนียม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ไม่ต้องเดินทางไกลไปจ่ายค่าน้ำในเมือง มีประชาชน (ผู้ใช้น้ำ) มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน