กปภ.สาขาบางปะกง ล้างถังตกตะกอนตามแผนเดือนมกราคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบางปะกง ล้างถังตกตะกอนตามแผนเดือนมกราคม 2561

กปภ.สาขาบางปะกง ล้างถังตกตะกอนตามแผนเดือนมกราคม 2561

กปภ.สาขาบางปะกง ดำเนินการล้างถังตกตะกอนบ่อที่ 4 ขนาด 500 ลบ.ม./ชั่วโมง ตามแผนงานประเดือนมกราคม 2561 วันที่ 17 มกราคม เวลาประมาณ 10.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน