การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ดำเนินการโครงการประปาเพื่อประชารัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ดำเนินการโครงการประปาเพื่อประชารัฐ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ดำเนินการโครงการประปาเพื่อประชารัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาแหลมฉบัง และพนักงานในสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ได้ดำเนินการ "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ"  โดยให้บริการตรวจสอบระบบประปาและค้นหาท่อแตกท่อรั่วภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าแรง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขกรณีมีท่อรั่วภายในบ้าน เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้าร่วมโครงการประปาเพื่อประชารัฐเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน