การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขากุฉินารายณ์ นำโดย นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เกาะกลางอ่างเลิงซิว โดยนำสมุด, ตุ๊กตา, หมวก และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. มาแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเด็ก และเยาวชนที่มาร่วมงาน ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการอื่นและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ ใช้น้ำในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง จากนั้นได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์

เลื่อนขึ้นข้างบน