การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ เข้าพบผู้ใช้น้ำ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ และมอบของที่ระลึก” สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ เข้าพบผู้ใช้น้ำ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ และมอบของที่ระลึก” สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ เข้าพบผู้ใช้น้ำ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ และมอบของที่ระลึก” สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

          เมื่อวานนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ นำโดย นางสาวเยาวเรช เตชะวงศ์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าพบผู้นำท้องถิ่น (กำนัน ตำบลบัวขาว และนายก อบต.จุมจัง) ซึ่งเป็นเครือข่ายรับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว พร้อมนี้ ได้เข้าตรวจสอบน้ำประปาฯ ของผู้ใช้น้ำรายใหญ่  และสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑อีกทั้งมอบของที่ระลึก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำกับการประปาส่วนภูมิภาค 

เลื่อนขึ้นข้างบน