กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ มอบน้ำดื่มฟรี และของรางวัลมากมาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ มอบน้ำดื่มฟรี และของรางวัลมากมาย

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ มอบน้ำดื่มฟรี และของรางวัลมากมาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายอัษฏา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดทุกสายงาน ร่วมกันออกบูทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดกิจกรรมตอบคำถาม จับฉลากของรางวัล แจกน้ำดื่มบรรจุขวดสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด รวมทั้งสาธิตการทำ Jar - test และให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ำประปาแก่เยาวชนที่เข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

เลื่อนขึ้นข้างบน