การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยนายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาสาขาพะเยา ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันออกบูทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีบริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน 500 ขวด, ลูกโป่ง, ขนม, ให้กับเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจให้กับเยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน