การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนของรางขวัญ ของรางวัล กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนของรางขวัญ ของรางวัล กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนของรางขวัญ ของรางวัล กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

ในวันนี้ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) โดย นายอัษฎา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่  มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบของรางวัลสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็ก กล่องทิชชู กปภ. แก้ว กปภ. สมุดปกอ่อน และสมุดฉีก กปภ. จำนวน 400 เล่ม แก่ ห้างสรรพาสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561  ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน