กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) จัดงานวันเด็ก มอบของขวัญวันเด็กแก่บุตรหลานพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) จัดงานวันเด็ก มอบของขวัญวันเด็กแก่บุตรหลานพนักงาน

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) จัดงานวันเด็ก  มอบของขวัญวันเด็กแก่บุตรหลานพนักงาน

ในวันนี้ วันศุกร์ที่12 มกราคม 2561 เวลา 16.30 – 17.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายอัษฎา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ และ นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ จัดงานวันเด็ก มอบของขวัญวันเด็กแก่บุตรหลานพนักงาน และลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ซึ่งจัดเป็นการภายในสำนักงาน ภายในกิจกรรมมีการรับประทานอาหารว่าง ขนม น้ำดื่ม และสันทนาการ เต้นประกอบเพลง สร้างความสนุกสนาน แก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก  และในคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" 

เลื่อนขึ้นข้างบน