กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันมอบของขวัญ ให้แก่สำนักงานเคหะชุมชนกาญจนบุรี ร่วมกับนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี(วังขนาย) สำหรับใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

ตามคำขวัญที่ว่า"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

เลื่อนขึ้นข้างบน