กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง ในโอกาสได้เข้าพบเพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.45 น. ณ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมได้มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. และกล่องใส่ทิชชู่ ของ กปภ. เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้น้ำอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน